Medlems- och licensavgifter

Medlemsavgifter, 2023:

 

Hel-år:

Individuellt medlemskap: 500:-

Familjemedlemskap: 700:- (familjemedlemmar 'bor under samma tak')

Stödmedlem: 100:-

1/10-31/12:

Individuellt medlemskap: 250:-

Familjemedlemskap: 350:-

Stödmedlem: 100:

 

Faktura på avgiften skickas ut till befintliga medlemmar vid årets början, och till nya medlemmar vid medlemsansökan.

 

Licens


Sedan 2010 står det i föreningens avtal med Lerums Kommun att alla medlemmar som vill nyttja BMX-banan måste ha en tävlingslicens, eftersom det i licensen även ingår en försäkring som gäller både under träning och tävling. Denna försäkring ingår i avgiften för "Prova På"-cyklister, de tre gånger de provar på. Läs mer om försäkringar.

Information om hur man ansöker om licens finns på:

https://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/tavlingslicens-chip-och-forsakringar/

Kortfattat:

Eftersom det inte är helt lätt att söka om licens har det tagits fram en handledning i att söka licens. Får ni inte till det med licensansökan, vänd er till klubben så hjälper vi till.

Information om licenstyper finns här. Observera att man i BMX-race är så många år som man fyller under året, så det tas ingen hänsyn till om man har fyllt år eller ej! Beträffande Bas-licens för vuxna (24+ år) så räcker det med en Bas-licens om man inte tänker cykla utanför Sverige (och inte delta i internationell mästerskapstävling som anordnas i Sverige) och om man inte tänker delta i mästerskap som SM, LM och DM - då krävs master eller elit-licens. Vuxna som vill tävla i 20" på SM behöver elit-licens. Det är samma försäkring på Bas och Master om du tränar och tävlar inom Sverige. De som vill ställa upp i mästerskapsklasserna i SM (elit eller junior) behöver kontrollera noga att de har rätt licens (troligen elit). Svar på vanliga frågor kring licenser finns här.