Arrangemang av tävling

I presentationen nedan visas det mesta man gör när man arrangerar en tävling. Presentationen har tagits fram som utbildningsmaterial för tredje delen av den bankommissarieutbildning som arrangeras av grengruppen, där den tredje delen ges på hemmabanan av en lokal representant. För att ha behörighet att vara funktionär på vissa uppgifter under tävling krävs genomgången bankommissarieutbildning. Det är en bra utbildning, som ger kunskap om sporten och som gör det roligare att se på (och vara delaktig i) både träningar och tävlingar.

Tävlingsarrangemang på Lerums BMX-bana