Trygg idrott

Register med godkända ledare, tränare m.m.

För att skapa en trygg verksamhet för barn (under 18 år) i föreningar så har det fr.o.m. 2020-01-01 införts krav på registerutdrag ut belastningsregistret för alla (15 år och äldre) som har uppdrag i en förening och som där har direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år. Läs mer på https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag/.

De som detta främst gäller i Lerums Cykelklubb är (för personer som är 15 år och äldre):

  • Tränare

  • Ledare (träning)

  • Lagledare (tävling)

  • Övriga som har direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år i klubben

Dessa ombedes snarast att följa instruktionerna på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/.

Personer 15-18 år behöver hjälp av målsman.
Handläggningstident är 2 veckor, så få detta gjort i god tid innan nästa uppdrag.
När registerutdrag erhållits visas dessa upp för någon i styrelsen. Detta måste göras innan nästa tillfälle man har nära kontakt med barnen.

Klubben kan bara tillåta tränare och ledare som har uppvisat registerutdrag ut belastningsregistret (15 år och äldre). För att kunna administrera detta kommer klubben att föra ett register med namn på personer som har uppvisat registerutdrag ut belastningsregistret, och som inte bedöms ha någon belastning som påverkar tryggheten för barnen i klubben. Inget innehåll i registerutdraget kommer att noteras i detta register. Klubben kommer INTE att föra något register på personer som bedöms ha någon form av belastning som påverkar tryggheten för barnen i klubben.

Registret finns i klubbens Dropbox, under 'Viktiga dokument'. Plan finns för att överföra detta register till IOL.