Preliminär planering

Tävlingar, träningsläger och andra aktiviteter som är av intresse för klubbens medlemmar läggs in i kalenden nedan. Regelbundna aktiviteter, såsom träningar, läggs inte in här - se Träningstider.