Medlemsregister

Alla klubbens medlemmar (och deras målsmän, i det fall medlemmen är under 18 år), samt alla som provar på, ligger i klubbens medlemsregister. Detta är nödvändigt för klubbens verksamhet. Läs mer om hur vi behandlar dessa uppgifter under Integritetspolicy.

Det är viktigt att alla uppgifter i medlemsregistret är kompletta och korrekta. Gör därför till en vana att minst en gång om året logga in och kontrollera dina/era uppgifter:

Logga in:

Gå till https://login.idrottonline.se och ange ditt fullständiga personnummer som användarnamn. Använd aldrig din mailadress vid inloggning, då det är problem om fler än en person ligger inlagd med samma mailadress. Minns du inte ditt lösenord klickar du på "Forgot password?", så skickas en återställning till den mailadress som ligger inlagd i medlemsregistret.
Välj "Lerums Cykelklubb - Cykel" som organisation.

Gå till "Min sida":

När du är inloggad klickar du på ditt namn i övre högra hörnet, följt av "Min sida" för att se dina uppgifter. Du kan redigera dina uppgifter, ändra lösenord, och exportera dina uppgifter.

Noteringar:

Ovanstående procedur måste göras separat för både aktiv cyklist och målsman, eftersom varje person ligger separat i systemet. Man ser alltså inte någon annan persons uppgifter när man är inloggad.

Är cyklisten inlagd men målsman inte är det så är det bäst att be kassören om hjälp med att fixa detta, eftersom målsman läggs till genom cyklistens uppgifter.

Om det är andra problem så maila kassören och be om hjälp.