Medlemsansökan

Begär medlemskap genom att maila följande uppgifter för varje person (särskilt vid familjemedlemskap, då helst alla personer i familjen ska anges) som ska bli medlem till kassor@lerumscykelklubb.se:

 • Kön (Kvinna/Man)

 • Förnamn

 • Efternamn

 • E-post-adress

 • Mobiltelefonnummer

 • Kontaktadress

 • Postnummer

 • Postort

 • För person under 18 år ska även följande uppgifter om målsman lämnas:

  • Målsmans personnummer

  • Målsmans telefonnummer

  • Målsmans e-post-adress

Läs först om medlems- och licens-avgifter, som båda krävs för cykling med klubben.

När ansökan är behandlad skickas en faktura. När betalningen är gjord aktiveras medlemskapet omgående.

Glöm inte att alla som över 17 år och som ska tävla måste göra Ren Vinnare antidoping-utbildning. Läs mer och genomför detta här.

I och med att man ansöker om medlemskap godkänner man också att föreningen hanterar de personuppgifter som lämnats in. Läs mer om vår integritetspolicy.

Som medlem förbinder sig den sökande (eller i det fall den sökande är under 18 år, sökandes målsman) att närvara vid två arbetsdagar per kalenderår på Lerums BMX bana. Detta är för att vi gemensamt måste utföra det underhåll av anläggningen som krävs så att våra cyklister skall kunna cykla på ett fullgott och säkert sätt. Dessutom förväntas man ställa upp som funktionär vid tävlingar och andra typer av arrangemang. Man bör ingå i någon av våra kontinuerliga arbetsgrupper.