Inbjudan, Tävlingsträning

INBJUDAN TILL TÄVLINGSTRÄNING I LERUM TORSDAG 28:e SEPTEMBER 2023:

Tävlingsträningarna är ett antal fristående BMX-träningar i tävlingsform i Lerum där alla kan vara med och cykla. Målsättningen är cyklister och åskådare skall ha en underhållande kväll med go stämning och roliga race. Nybörjare kan prova på hur en tävling går till. Erfarna cyklister får fler möjligheter att cykla under tävlingsformer. Funktionärer kan öva på sina roller, utan alltför höga krav. Föräldrar kan öva på att handla mycket i cafet, och att applådera högt och ljudligt.

KLASSINDELNING:

Klasserna kan komma att ändras för att få till bra startfält.
Pro-section används inte.

REGLEMENTE:

Tävlingarna arrangeras enligt UCI´s reglemente med tillägg svenska avvikelser. Spd-pedaler får ej användas i klasserna upp till och med 12 år.
För klasser till och med 10 år: Inget kval. 3 lottade heat samt lottade fjärde-motos för alla i dessa klasser.

PRISER:

Klasser upp till 12år: Medaljer till alla.
Övriga klasser: Ära och berömmelse.

TIDSSCHEMA: 

17:30-18:00: Registrering (OBS anmälan och betalning skall vara gjord enligt nedan. Ingen anmälan på plats)

18:00-18:30: Grindträning

18:45: Första start

BANA:

Banan är i det skick den råkar vara i. Enbart säkerhetsrelaterade åtgärder görs på banan inför tävlingsträningar.


ANMÄLAN, BETALNING OCH REGISTRERING: 

Anmälan för alla deltagare (från alla föreningar) görs senast måndag 25:e september 2023 till en träningsavgift av 50:- per cyklist. OBS: INGEN EFTERANMÄLAN! Avgiften betalas in via swish 1230068965 eller bankgiro 5371-7914 innan formuläret fylls i  (ange "TäTr" och namn som meddelande - exempelvis "TäTrFörnamnEfternamn"). Ta bild (eller skärm-dump) på att betalningen har utförts och spara bilden till efter eventet. Ange det meddelande du angav vid betalningen i formuläret nedan.

Observera att en lagledare för varje klubb även måste registrera sina cyklister i sekretariatet på tävlingsträningsdagen. Detta för att listorna ska överensstämma med de som är på plats. De som inte är registrerade då måste strykas för att vi ska hinna utföra tävlingsträningen. Respektive lagledare kontaktar calle.lewerth@gmail.com senast sista anmälningsdag, för att få listan på deltagare skickad till sig efter sista anmälan.

Ovanstående anmälningsförfarande har tillkommit för att underlätta för sekretariatet samt att vi skall kunna hålla tidsschemat. Ingen anmälan och betalning kan ske på plats - bara registrering av de som redan anmält sig och betalat enligt ovanstående!

Länk till tävlingsanmälan

Länk till funktionärsanmälan


Vägbeskrivning:  Seglarvägen, 433 30 Lerum

Ansvarig: Mats Hvit