Hoppa till sidans innehåll

MEDLEMSANSÖKAN


Medlemsansökan

Använd formuläret nedan för att ansöka om medlemskap i Lerums Cykelklubb.

Glöm inte att alla som över 17år och som ska tävla måste göra Ren Vinnare antidoping-utbildning. Läs mer och genomför detta här...

Är du under 18 år kan hela familjen som bor på samma adress söka familjemedlemskap eller om du söker enskilt medlemskap skall målsman fylla i sina uppgifter i ansökan. Vid familjemedlemskap skall alla i familjen göra en ansökan. Vid enskild ansökan skall målsman också lägga in personnummer, telefon och e-post adress.

När ansökan är behandlad skickas en faktura till den sökande eller sökandes målsmans mail adress. Söks familjemedlemsskap så skickas fakturan till någon förälders mail adress.


 OBS: VILLKOR

I samband med ingått medlemskap i Lerums Cykelklubb, förbinder sig den sökande, eller i det fall den sökande är under 18 år, sökandes målsman, att närvara vid två arbetsdagar / kalenderår på Lerums BMX bana. Detta är för att vi gemensamt måste utföra det underhåll av anläggningen som krävs så att våra cyklister skall kunna cykla på ett fullgott och säkert sätt. Dessa arbetsdagar gäller inte för tävling / tränings dagar.


När betalningen är föreningen tillhanda aktiveras medlemsskapet omgående.

Mer info om licenser och avgifter på sista sidan av denna ansökan.

Välj typ av medlemskap

Den idrott som du planerar att utföra i föreningen är den idrott som du ska kryssa i som aktiv. Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen.

Du kan alltid söka medlemskap i föreningen utan att utöva någon av dess idrotter och då kryssar du i "Jag ansöker endast om medlemskap".

Personuppgiftslagen
För de medlemmar som önskar vara aktiva inom en eller flera idrotter

Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m., behandla följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns här.
Mer information om PUL och IdrottOnline finns här.

För de medlemmar som enbart ansöker om medlemskap

Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen, behandla följande personuppgifter om dig: namn, födelsedata, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret.

För att möjliggöra en säker identifiering önskar föreningen i sitt medlemsregister behandla även ditt personnummer. Genom att ange ditt personnummer i nästa steg samtycker du till att behandling av personnummer sker inom ramen för föreningens medlemsregister i IdrottOnline och för föreningsadministrativa åtgärder. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta föreningens IdrottOnline-administratör. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns här.
Mer information om PUL och IdrottOnline finns här.

Ange dina personuppgifter

Du är under 18 år, ange målsmans uppgifter

Postadress:
Lerums CK - Cykel
Mats Hvit, Hjällsnäsvägen 30
44343 Gråbo

Besöksadress:
Seglarvägen
44330 Lerum

Kontakt:
Tel: 0705-081407
E-post: This is a mailto link